കേരള ഗവൺമെൻറ് പ്രിസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗങ്ങൾ

കേരള ഗസറ്റ് നമ്പർ 114 / 2021 പ്രകാരം മുന്നാക്ക സമുദായ പട്ടികയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളെ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു - സിറിയൻ കാത്തലിക്, മലങ്കര കാത്തലിക് എന്നിങ്ങനെയാണ് . ആയതുകൊണ്ട് ഇനിമുതൽ ചവറ മാട്രിമോണി വെബ്സൈറ്റിലും പ്രസ്തുത വിഭാഗങ്ങളെ സിറിയൻ കാത്തലിക്, മലങ്കര കാത്തലിക് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത്.ലാറ്റിൻ വിഭാഗത്തെ ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
Old Denomination New Denomination
Syrian Catholic
Malankara Catholic
Latin Catholic

When it comes to Christian matrimony, Chavara matrimony, developed and managed by the Catholic Priests since 1996, is the most trusted matrimonial platform. With over 5lakh+ verified profiles of Christian brides and grooms, we are the most reliable Kerala Christian matrimonial platform offering services across the globe. Everyone who seek, deserves to find the right partner to experience the true bond of marriage. We are here to sincerely facilitate this union and extend our services to every single Christian irrespective of denomination. Our Christian matrimonial services are also available for those who are widowed, divorced or awaiting divorce. Our registration process is quick, hassle-free and free of cost. You also have the option of making your profile premium, for which payments can be made online/offline, subsequently followed by a telephonic verification call from our end to your registered mobile number. For better accessibility, you can also download the Chavara Matrimony App on your mobile phones, which will allow you to manage your profile at your fingertips. Apart from having the largest database of eligible Christians in India, we also have customers residing in countries including Australia, Saudi Arabia, Bahrain, Canada, Dubai, Kuwait, New Zealand, Oman, Qatar, Singapore, Switzerland, UAE, UK and USA. With our Head Office located at Kochi, we have branches across the country including Delhi, Mumbai, Bangalore, Trivandrum, Kollam, Pathanamthitta, Alleppey, Changanacherry, Kanjirappally, Kattappana, Pala, Kottayam, Kuravilangad, Thodupuzha, Kothamangalam, Angamaly, Irinjalakkuda, Chalakudy, Thrissur, Pavaratty, Palakkad,kannur, Wayanad, Nilambur and North Paravur.